NK111WATER

กระบอกกรองน้ำเฮาส์ซิ่ง (Housing) และ กระบอกเมมเบรน

กระบอกกรองน้ำเฮาส์ซิ่ง (Housing) ขนาด 10 นิ้ว และ 20 นิ้ว

ท่อน้ำเข้าออก ขนาด 4 หุน 6 หุน 8 หุน และ 1 นิ้ว ต่างๆ 
ใช้สำหรับกรองน้ำดื่ม หรือกรองน้ำใช้ในบ้าน, ในครัวเรือน 
ไส้กรองน้ำดื่ม และไส้กรองน้ำใช้ ได้แก่

ไส้กรองหยาบ พีพี PP
ไส้กรองคาร์บอน (Carbon)
ไส้กรองเรซิ่น (Resin)
ไส้กรองเซรามิค (Ceramic)
ไส้กรองเมมเบรน ro

การใช้งาน ก็เป็นไปตามลักษณะแหล่งน้ำ หรือเพื่อประโยชน์ต่อการใช้ของผู้บริโภค
แสดง 1-4 จาก 4 รายการ