NK111WATER

เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องกรองน้ำใช้  

  เครื่องกรองน้ำใช้ คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการกรอง หรือกำจัดสารปนเปื้อน สารละลาย สารเคมี กลิ่น สี ตะกอน หินปูน ที่ปนมากับน้ำ เพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้อุปโภค หรือใช้ในระบบอุตสาหกรรม เช่น ใช้กรองเป็น Pre Treat ก่อนเข้าระบบอาร์โอ RO.

  เครื่องกรองน้ำใช้  มีหลายแบบ เช่น เครื่องกรองน้ำใช้สแตนเลส เครื่องกรองน้ำใช้ไฟเบอร์ เครื่องกรองน้ำบิ๊กบลู big blue  ซึ่งการเลือกใช้เครื่องกรองน้ำเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ ความเหมาะสมและประโยชน์ที่ได้จากการใช้งานครับ

  เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน ราคาถูก ใช้ในครัวเรือน สำนักงาน โรงเรียน หรือ ระบบน้ำอุตสาหกรรม มีตั้งแต่ระบบขนาดเล็ก ระบบขนาดกลาง ระบบขนาดใหญ่

- เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน ในครัวเรือน แบบ 2 ท่อ  พีวีซี PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

- เครื่องกรองน้ำใช้สแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6 - 40 นิ้ว

- เครื่องกรองน้ำใช้ไฟเบอร์กลาส ขนาดตั้งแต่ 8 – 36 นิ้ว

- เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 2 ท่อ

- เครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ท่อ

- เครื่องกรองน้ำบิ๊กบูล big blue 2 ขั้นตอน

- เครื่องกรองน้ำบิ๊กบูล big blue 3 ขั้นตอน

นัท NK 087 111 7475

 id Line  www.nk111water.com

แสดง 1-12 จาก 15 รายการ