NK111WATER

ถังกรองน้ำใช้สเตนเลส

ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 6นิ้ว - 40นิ้ว

     ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 6นิ้ว - 40นิ้ว ลักษณะเป็นถังสแตนเลส มีความหนาตั้งแต่ 1.5 - 3 มิลลิเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 6นิ้ว ถึง 40นิ้วขึ้นไป ความสูงประมาณ ตั้งแต่ 120-200 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง หน้าวาล์วใช้ท่อ PVC บอลล์วาล์วใชเป็นชนิด UPVC เกรดโรงน้ำ ทนกว่าทั่วไป ภายในถังเคลือบ อิพ๊อกซี่ 2ชั้น ป้องกันการกัดกร่อน

ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 6นิ้ว - 40นิ้ว ที่นิยมใช้ ได้แก่

ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 6นิ้ว ใส่สารกรองไดประมาณ 17ลิตร

ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 8นิ้ว ใส่สารกรองไดประมาณ 28ลิตร

ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 10นิ้ว ใส่สารกรองไดประมาณ 44ลิตร

ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 12นิ้ว ใส่สารกรองไดประมาณ 64ลิตร

ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 16นิ้ว ใส่สารกรองไดประมาณ 110ลิตร

ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 20นิ้ว ใส่สารกรองไดประมาณ 220ลิตร

ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 24นิ้ว ใส่สารกรองไดประมาณ 330ลิตร

 

     ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน้างาน และการใช้งาน ซึ่งต้องมีการคำนวณการใช้งานให้เหมาะกับหน้างาน หากยังตัดสินใจไม่ได้ ลองโทรปรึกษาได้ครับ

 

นัท NK 087 111 7475 

#ถังกรองน้ำสแตนเลส #ถังกรองน้ำสแตนเลส6นิ้ว #ถังกรองน้ำสแตนเลส8นิ้ว #ถังกรองน้ำสแตนเลส10นิ้ว #ถังกรองน้ำสแตนเลส12นิ้ว #ถังกรองน้ำสแตนเลส16นิ้ว #ถังกรองน้ำ6นิ้ว #ถังกรองน้ำ8นิ้ว #ถังกรองน้ำ10นิ้ว #ถังกรองน้ำ12นิ้ว #ถังกรองน้ำ16นิ้ว #ถังกรองน้ำ20นิ้ว #ถังกรองน้ำ24นิ้ว #ถังกรองสแตนเลส #ถังสแตนเลสกรองน้ำ #ถังกรองน้ำ #ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 6นิ้ว - 40นิ้ว

แสดง 1-6 จาก 6 รายการ