NK111WATER

กระบอกกรองน้ำเฮาส์ซิ่งบิ๊กบูล (Big Blue Housing)

กระบอกกรองน้ำเฮาส์ซิ่งบิ๊กบลู (Big Blue Housing) ขนาด 10"และ 20"

ท่อน้ำเข้า ออก ขนาด 1 นิ้ว

ใช้กรองตะกอนหยาบ ก่อนเข้าแทงค์เก็บน้ำ  หรือ สามารถเลือกใช้ไส้กรองน้ำอื่นๆตามความเหมาะสมได้ครับ  

ไส้กรองน้ำดื่มบิ๊กบลู มีทั้งขนาด 10 นิ้ว และ 20 นิ้ว ได้แก่ 

ไส้กรองน้ำบิ๊กบูล (PP Big Blue)

ไส้กรองน้ำคาร์บอนบิ๊กบูล (Carbon Big Blue)

ไส้กรองน้ำเรซิ่นบิ๊กบูล (Resin Big Blue)

แสดง 1-2 จาก 2 รายการ