NK111WATER

ข้อมูลการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ได้ดังนี้

 

1.ธนาคารกรุงไทย สาขาโชคชัย 4 เลขที่บัญชี 084 0200 315

 

 

 

ชื่อบัญชี หจก. เอ็นเค111วอเตอร์

 

ขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนครับ ^  ^

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

หจก.เอ็นเค111วอเตอร์

084-0-20031-5

( ออมทรัพย์ )